Home>学部・大学院>食の分野について>食物学科>学科トピックス>【速報】食物学科 管理栄養士国家試験合格率 98.9%

食の分野

食物学科

[管理栄養士養成課程]

【速報】食物学科 管理栄養士国家試験合格率 98.9%

2018年03月30日食物学科

3月4日に行われた第32回管理栄養士国家試験の結果が発表されました。
美作大学からは、今春卒業した食物学科4年生89名が受験し、88名が合格しました。
合格率は98.9%で、国公立大学平均合格率97.7%を上回る結果となりました。

 

合格率

  • 美作大学    98.9%
  • 全受験生の平均    60.8%
  • 国公立平均(22校)    97.7%

 

グラフ:管理栄養士国家試験合格率の推移