Home>キャリア支援>資格取得サポート

キャリア支援

Career Support

資格取得サポート

美作大学は「食と子どもと福祉」の分野の専門家を育成する大学です。資格・免許取得については、各学科独自のサポート体制で、一人ひとりに合わせてきめ細かく対応しています。

学科による資格取得サポート

資格・免許取得者数

2019年度卒業生 資格及び免許取得者数

美作大学生活科学部 食物学科
免許・資格 取得者数
栄養士免許 83名
管理栄養士国家試験受験資格 80名
中学校教諭一種免許(家庭) 5名
高等学校教諭一種免許(家庭) 6名
栄養教諭一種免許 12名
レクリエーション・インストラクター資格 6名
美作大学生活科学部 児童学科
免許・資格 取得者数
小学校教諭一種免許 37名
幼稚園教諭一種免許 48名
保育士資格 45名
レクリエーション・インストラクター資格 14名
美作大学生活科学部 社会福祉学科
免許・資格 取得者数
社会福祉士国家試験受験資格 38名
レクリエーション・インストラクター資格 0名
美作大学短期大学部 栄養学科
免許・資格 取得者数
栄養士免許 29名
フードスペシャリスト資格認定証 6名
美作大学短期大学部 幼児教育学科
免許・資格 取得者数
幼稚園教諭二種免許 86名
保育士資格 86名
レクリエーション・インストラクター資格 17名
美作大学短期大学部 専攻科
免許・資格 取得者数
介護福祉士資格 8名